Crowe Global2018-11-26T13:14:17+00:00

Lokal förankring med ett globalt nätverk

Samarbetet inom Crowe Global är en viktig del i vår organisation som medför att vi kan erbjuda dig som kund all form av specialkompetens när du behöver den.

Crowe Global Sverige består av ett tiotal lokalt ägda revisionsbyråer runt om i Sverige. För oss är det en styrka att vara en del av och känna våra lokala marknader samtidigt som vi kan erbjuda våra kunder ett brett kontaktnät utanför regionen. Vi samarbetar också vid t ex utbildningar och i kvalitetsarbete där vi kan dra nytta av att vara en större aktör.

Internationellt ingår vi i Crowe Global, ett av världens största nätverk av oberoende revisionsbyråer. Crowe Global byggdes upp under 60-talet och ger oss ett väl inarbetat kontaktnät som förmedlar både lokal och global kunskap oavsett var våra kunder ska göra affärer. Totalt är vi ca 20 000 medarbetare, fördelade på 400 kontor i ett 80-tal länder.

Våra uppdragsgivare inom Crowe Global är främst familjeföretag, entreprenörer och ägarledda företag inom de flesta branscher. Mångårigt samarbete med dessa företagare, som ofta har en stark vilja att förverkliga och utveckla sina idéer, har lärt oss att våra tjänster måste utföras på ett effektivt och målinriktat sätt.