Nyström & Partners Revision2018-11-26T13:02:45+00:00

Revisorer med bred kompetens. Konsulter för snabba insatser.

Nyström & Partners Revision startades 1987 med erfarna medarbetare från storbyrå. Vi bedriver verksamhet från kontor i Helsingborg och Löddeköpinge. Bland våra kunder återfinns mindre och medelstora företag med stor branschspridning och med varierande ägarstruktur.

Vårt huvudsakliga arbetsområde är revision men vi erbjuder också tjänster inom bl a

– Kvalificerade skattefrågor
– Ekonomisk planering och kontroll
– Företagsvärdering
– Företagsköp och -försäljning
– Generationsskiften
– Fåmansföretagsfrågor ur ägarsynpunkt
– Starta eget eller ändring av företagsform

Vi kan även erbjuda tjänster inom redovisning och bokföring.

Vi har en liten och effektiv organisation där du får en eller två kontaktpersoner. För att komplettera vår egen kunskap har vi ett stort kontaktnät av självständiga specialister inom närbesläktade arbetsområden såsom t ex juridik, skatter och it.

Tillsammans med tiotalet andra svenska revisionsbyråer ingår vi i nätverket Crowe Global vilket ger ytterligare specialistkompetens och kontaktytor såväl inom som Sverige som internationellt.