Våra tjänster

Vårt huvudsakliga arbetsområde är revision men vi erbjuder också tjänster inom redovisning, kvalificerade skattefrågor, ekonomisk planering och kontroll, företagsvärderingar och mer.

KONTAKTA OSS

Revisorer och
konsulter

Vi är en liten och effektiv organisation av revisorer och redovisningskonsulter med lång erfarenhet där du tilldelas en eller två medarbetare som du löpande håller kontakt med. Långvariga relationer ger stor förståelse för din företagsverksamhet.

Skattefrågor

Skattesystemet är komplext och påverkar såväl bolagets som din privata ekonomi. Vi hjälper dig att hitta bra rutiner och se skattemässiga konsekvenser.

Planering

Ska ditt företag göra en stor investering? Vi är specialister på att ta fram rätt underlag till ditt beslut.

Rådgivning

Vi kan rådge i frågor du själv inte är insatt i, och utöver vår egen expertis har vi ett stort nätverk av självständiga specialister inom till exempel juridik och IT.

Företagsfrågor

Våra uppdragsgivare är främst familjeföretag, entreprenörer och ägarledda företag. Vår gedigna erfarenhet gör att vi tryggt kan guida dig genom olika situationer.

Mer om våra tjänster

För att affärslivet ska fungera måste parterna ha tillit till varandras uppgifter och med revision sätts en kvalitetsstämpel på företaget. Vi ser till att spelreglerna följs och gör en årlig avstämning att ditt företag är hälsosamt. Den kunskap vi skaffar om ditt företag i samband med revisionen kan du nyttja genom revisionsnära rådgivning.

En väl fungerande redovisning ger styrelsen möjlighet att följa bolagets resultat och ställning och att fatta välgrundade beslut. Vi har möjlighet att bistå med löpande redovisning, lönehantering, redovisning av skatter, arbetsgivaravgifter och moms, samt framtagande av årsredovisning och deklaration med flera handlingar. Vi arbetar enligt branschstandarden REKO. En självklar del i vårt arbete är att sträva efter att ge dig ökad förståelse för ditt bolags ekonomi.

Skatteområdet är omfattande. Små systematiska fel i redovisningen av mervärdesskatt kan ge stora effekter. Vid ett förvärv eller en försäljning av ett företag kan olika metoder ge stora skillnader i skatt för både juridiska och fysiska personer. Vi hjälper dig till rätt kunskap.

Våra uppdragsgivare är främst familjeföretag, entreprenörer och ägarledda företag inom de flesta branscher. Vår erfarenhet ger oss möjlighet att belysa möjligheter och fallgropar och vilka frågor man bör beakta i olika situationer.